دست های مهربانی (10)

دست های مهربانی (10)

نیت این ماه:
شهید حاج‌ قاسم سلیمانی

 تکمیل جهیزیه زوج جوان: با رعایت اصول و تحقیقات لازم، برای این زوج جوان و آبرودار، یک بخاری تهیه و جهیزیه‌شان تکمیل خواهد شد.

 تهیه اقلام غذایی موردنیاز بهزیستی: این حرکت از طریق بهزیستی نرجس، واقع در جوادیه، بعد از نیازسنجی از بهزیستی(مرغ و روغن)، و با رعایت اصول و تحقیقات لازم، انجام خواهد شد.

 گزارش‌کار بعد از انجام کار، از همین طریق ارسال می‌گردد.

 شماره کارت جهت واریز کمک‌های مردمی:
 5892107044235706
«ودجا دویست‌و‌سی‌و‌پنج‌هزار‌و‌نهصد‌و‌پنج»
(حساب حقوقی قرارگاه یاوران ‌جهادگر)

 درگاه پرداخت جهت واریز کمک‌های مردمی:
https://zarinp.al/yavaranjahadgar

مهلت واریز کمک‌های مردمی:
از همین لحظه تا ساعت ۲۲:۰۰ سه‌شنبه ۶ دی

در صورت تامین این مورد، کمک‌های شما صرف کارهای خیر بعدی خواهد ‌‌شد.

بی‌تردید کمک هر چند اندک شما در این امور، از بابرکت‌ترین باقیات‌الصالحات است؛ شما نیز در انتشار این امر خیر سهیم باشید.

کسری‌جان راهت باقیست...