ثبت‌نام اردوی جهادی «گلدسته»

ثبت‌نام اردوی جهادی «گلدسته»

ثبت‌نام اردوی جهادی

#درمانی #فرهنگی

مکان: روستای گلدسته
زمان: ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه

مهلت‌ثبت‌نام: تا پایان روز شنبه ‌۲۲ بهمن

 ثبت نام: از طریق حساب کاربری

فیلم آموزشی روش ثبت‌نام سایت در کانال بارگزاری شده است.

کسب اطلاعات بیشتر:
 @yaavaran_admin

#جهادی_۴۱

قرارگاه خدمت‌رسانی یاوران جهادگر