ثبت نام اردوی جهادی قروه کردستان

ثبت نام اردوی جهادی قروه کردستان

ثبت‌نام اردوی جهادی 

#درمانی #فرهنگی #آموزشی

مکان: شهرستان قروه کردستان
زمان: ۲۶ الی ۲۹ اردیبهشت ماه

مهلت‌ثبت‌نام: تا پایان روز پنجشنبه ‌۲۱ اردیبهشت ماه

 ثبت نام: از طریق سایت یاوران جهادگر
 https://yavaranjahadgar.ir/

فیلم آموزشی روش ثبت‌نام سایت در کانال بارگزاری شده است.

کسب اطلاعات بیشتر:
 @yaavaran_admin

#جهادی_۴۲

قرارگاه خدمت‌رسانی یاوران جهادگر بسیج دانشجویی دانشگاه بقیه‌اللّه(عج)
 @yavaran_jahadgar